بسم الله الرحمن الرحيم
In de naam van Allah de meest Barmhartige de Genadevolle

Wij zijn moslims. Moslims die meer willen weten over de Islam. Moslims die met Allah’s wil, willen laten zien dat moslims in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door gehoor te geven aan een hadith van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem):

“Werk voor dit leven alsof je eeuwig zal leven, en werk voor het leven hierna alsof je morgen zal doodgaan.”

Dit wil zeggen dat wij verplicht zijn om het beste van ons leven te maken alsof wij hier een eeuwigheid zullen verblijven, en dat wij tegelijk ook altijd rekening houden met het feit dat wij allen zullen sterven om hierna een eeuwigheid te leven. Dus in de praktijk betekent dit dat wij zorgen voor goed onderwijs zodat wij goed betaald werk kunnen verrichten, tegelijkertijd zorgen voor voldoende Islamitische kennis zodat wij primair ons Islambeleving perfectioneren en secundair anderen helpen de Islam beter te begrijpen.

Wie zijn wij niet….

Noch zijn wij lid van een beweging, noch volgen wij een bepaalde stroming. Wij willen geen verwarring, of verkeerde informatie verspreiden of haat zaaien. Wij hebben geen enkele band met bepaalde groeperingen, noch houden wij ons bezig met dingen die tegen de wet in gaan.

Onze intentie

Het is niet onze bedoeling om bewust fouten te maken. Maar wij zijn mensen, en mensen maken fouten ondanks dat zij de intentie hebben om goed te doen. Alle informatie op deze website wat in overeenstemming is met de Koran en Soennah, kun je gebruiken. Alle informatie welke niet in overeenstemming is met de Koran en Soennah , dien je niet te gebruiken. Onze intentie is het geven van correcte informatie, gebaseerd op de Koran en de Soennah, aan degenen die meer willen weten over de Islam. Het is voor ons niet van belang of de bezoeker een Christen, Jood, Moslim of Niet-Moslim is. Want de religie Islam, is voor degenen die opzoek zijn naar de waarheid.

Vredesgroet, Wassalamoe 3aleikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh

Bestuur Foundation of IslamCity