Adverteren op IslamCity.nl

IslamCity.nl is een initiatief van een aantal vrijwilligers dat uitgegroeid is tot een succesvolle en drukbezochte site. Door de toewijding van deze vrijwilligers heeft deze website in korte tijd een unieke en erg gewaardeerde en informatieve inhoud opgebouwd. IslamCity.nl heeft dagelijks een groot aantal unieke bezoekers en inmiddels honderden abonnees op onze nieuwsbrief. Verder hebben wij ook een druk bezochte Forum Portal.

Waarom is reclame op IslamCity.nl niet gratis? Voor het opzetten, onderhouden, uitbreiden en hosten van een professionele website als IslamCity.nl zijn naast toewijding ook simpelweg financiële middelen nodig. De inkomsten van de advertenties zullen worden gebruikt voor onder andere verdere verbetering en uitbreiding van de site. U kunt ons initiatief sponsoren door zeer gericht reclame te maken. Tegelijkertijd bereikt u een grote en interessante doelgroep met uw product of dienst.
Wilt u weten wat er mogelijk is of wat het kost? Wij zijn op zoek naar partners voor dit snel groeiende project.

Er zijn diverse mogelijkheden met verschillende tarieven. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons
opnemen. 

Vredesgroet, Wassalamoe 3aleikoem

Team IC