Is het waar dat je je wudu dient te vernieuwen telkens wanneer je een niet-mahram vrouw raakt?

Alle lof zij Allah. Het is niet toegestaan voor een man die gelooft in Allah en de Laatste Dag een vrouw die niet zijn mahram is aan te raken. Er is een verschil van mening tussen de geleerden met betrekking tot de vraag of wudoo ‘wordt verbroken door het aanraken van een vrouw. De correcte mening …

Wat is de regel als men twijfelt of hij zich nog in staat van reinheid bevind?

Als iemand eraan twijfelt of zijn wudhu geldig of ongeldig is, dan geldt zijn oorspronkelijke staat van reinheid. De twijfel heeft hierop geen invloed. Dit is gebaseerd op wat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heef gezegd toen een man een vraag stelde over twijfels die bij hem opkwamen tijdens de salaat. De Profeet, …

In de war tijdens de woedoe

Als je tijdens de woedoe (wassing) vergeet hoeveel keer je bijvoorbeeld jegezicht hebt gewassen, mag je dan voor de zekerheid nog één keer je gezicht wassen, dus totaal voor de 4e keer, of moet je helemaal opnieuw beginnen met woedoe?Antwoord De 1e keer is verplicht, de 2e en de 3e keer zijn Soennah. Wanneer je …