Tag: woekerrente

Waarom is riba haram?

Definitie: de betekenis van het woord rente (riba) in het Arabisch is vermeerderen, hier mee word bedoeld dat de kapitaal wordt vermeerderd ongeacht het percentage.

In feite is rente volgens de omschrijving in het dikke van Dale onder het woord woeker onwettig winst door misbruik van de nood van een ander.
Door de jaren heen heeft het Westen zijn visie over het leven veranderd (het ontstaan van de kapitalistische ideologie) waardoor een andere benaming van diverse dingen en zaken is ontstaan. Daarom word er niet meer over woeker gesproken maar over rente zodat de negatieve aspecten worden uitgesloten om zodoende de mensen te misleiden.

Hukmu shari3ie (het goddelijke oordeel):

Allerlei soorten van rente is absoluut haram (verboden/zondig)

Het bewijs (ed-deliel):

Uit de Heilige Koran: Allah (عز وجل) heeft gezegd:

“Zij die de woeker verteren zullen alleen maar opstaan zoals hij opstaat die de door de aanraking van de satan in elkaar geslagen wordt. Dat komt omdat zij zeiden; handel is gelijk aan woeker. Maar Allah heeft de handel toegestaan en de woeker verboden. En hij tot wie een aansporing van zijn Heer komt en er dan mee ophoud, mag houden wat hij al heeft verworven. Zijn zaak wordt naar Allah verwezen. Maar wie het weer doen, zij zijn het die in het vuur thuishoren; zij zullen daarin altijd blijven.” (zie vertaling v.d. betekenis van soerah Al-Bakarah: 275)

“Jullie die geloven! Vreest Allah en ziet af van de woeker die nog over blijft, als jullie gelovig zijn. Als jullie het niet doen, voorziet dan oorlog van Allah en zijn gezant, maar als jullie berouw hebben, dan mogen jullie je kapitaal behouden. Doet niemand onrecht aan en onderga geen onrecht.” (zie vertaling v.d. betekenis van soerah Al-Bakarah: 278, 279)

Uit de Soennah:

Van Jabir ibnu Abdullah: de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:
“vervloekt is degene die rente (riba) ontvangt en aan anderen geeft en degene die als getuigen optreden en die genen die het noteert.” (overgeleverd door Boecharie, Moeslim, Ahmed, Abu Daoued, Tirmizie)

Van Abdullah ibnu Mes3oed: de Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “De riba is 73 soorten de aller lichtste is gelijk aan de gene die geslachtsgemeenschap heeft met zijn moeder.” (overgeleverd door El-Hakim)

Van Abdullahi ibnu Handhala: de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Iemand die van één Dirhem rente eet terwijl hij dat weet is erger dan het plegen van 36 keer overspel.” (Overgeleverd door Ahmed ibnu Hambel Et-tabarani)

En Allah weet het beste

Wat betreft het schenken van de riba aan armen etc..
Let op: Onderstaande is niet ons standpunt.

De geleerden verschillen hierover van mening.


De Geleerden van het Permanente Comité voor het Uitgeven van Fatwa’s hebben gezegd:

De rente die een bank betaalt aan de klanten op het geld dat zij storten, wordt als riba (woeker) beschouwd. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van deze rente en de klant moet berouw tonen aan Allah voor het storten van zijn geld op rentegebaseerde banken. Hij moet het geld dat hij gestort heeft en de rente wegnemen, het originele bedrag houden en het bijkomende bedrag aan liefdadigheid schenken, aan de armen en behoeftigen of voor het renoveren van openbare faciliteiten enz.

Fataawa Islamiyyah, 2/404

En Shaykh ‘Abd al-‘Aziz ibn Baaz (rahimahullah) heeft gezegd:

{mosgoogle left}Met betrekking tot de rente die de bank jullie geeft: geef het niet terug aan de bank en houd het niet maar geef het uit aan liefdadigheidsdoelen zoals de armen, het renoveren van openbare wasruimtes, schuldenaars helpen die hun leningen niet af kunnen betalen, enz. Fataawa Islamiyyah, 2/407

De geleerden verschillen hierover van mening.

En Allah weet het beste

Bron: Islam Q&A

 


 

Read more