Wat is de regel als men twijfelt of hij zich nog in staat van reinheid bevind?

Als iemand eraan twijfelt of zijn wudhu geldig of ongeldig is, dan geldt zijn oorspronkelijke staat van reinheid. De twijfel heeft hierop geen invloed. Dit is gebaseerd op wat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heef gezegd toen een man een vraag stelde over twijfels die bij hem opkwamen tijdens de salaat. De Profeet, …

De wijze van het verrichten van de kleine wassing (woedoe)

Inhoudsopgave De handelingen van de woedoe Vrijwillige handelingen tijdens de woedoe Zaken die de kleine wassing ongeldig maken Wat mag een ritueel onreine persoon niet? Belangrijke mededeling. In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Als een moslim de kleine wassing wil gaan doen, dan dient hij voordat hij hieraan begint de intentie te …