Wetenschap en Techniek in de Islam

Wij prijzen Allah en begroeten zijn profeet Mohammed (v.z.m.h.) voor het gunnen van gelegenheden om zo een belangrijk werk te leveren. Geschiedenis is erg belangrijk in de ontwikkeling van een mens. De geschiedenis van wetenschap en techniek vormt daar een belangrijk onderdeel van. Juist in deze moeilijke tijden, waarin de Islam ten onrechte wordt betiteld …