Vrouwen mishandeling

Staat de islamitische wet toe dat een vrouw geslagen en uitgehuwelijkt mag worden? Deze vraag vormt een enorm discussiepunt, zowel binnen als buiten de moslimgemeenschap. Het feit dat omtrent dit onderwerp zoveel onduidelijkheid is, wordt grotendeels veroorzaakt door onwetendheid binnen de moslimgemeenschap. Immers, de doorsnee moslim in Nederland is zich er nauwelijks van bewust, dat …

De beste onder jullie is degene die de vrouwen goed behandelt

Laten we beginnen met geweld jegens vrouwen. Het antwoord op de vraag of de Sharia dit toestaat is heel simpel: nee, het slaan van vrouwen is niet toegestaan, laat staan dat de Islam dit verheerlijkt of enigszins stimuleert. Men kan hiervoor het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) nemen. De handelingen van de profeet vzmh, …