Tag: vrouw

Mag een vrouw alleen reizen?

Vraag

Mag een vrouw van Nederland naar Marokko of naar Mekka (Hadj) met het vliegtuig reizen zonder mahram, aangezien zij er binnen 3 uurtjes al is?

Antwoord

De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Een vrouw reist niet, behalve met een mahram.”

En Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al-‘Oetaymin heeft gezegd:
Haar Hadj is geldig, maar haar daad en haar reis zonder een mahram zijn niet toegestaan, en ze zijn daden van ongehoorzaamheid tegenover Allah en Zijn Boodschapper (صلى الله عليه وسلم).

De mahram voor een vrouw is haar echtgenoot, of een volwassen mannelijk familielid waarmee de vrouw nooit wettig kan trouwen.

Binnen de wettelijke bepaling van de Islamitische wetgeving is er een wet die voorschrijft dat de moslim vrouw geen lange reizen (iets meer dan 70 km) in haar eentje mag maken. De reden is: veiligheid en bescherming van de moslim vrouw.
Abu Said al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei: ‘Laat geen enkele vrouw alleen reizen voor meer dan drie dagen (70 km) tenzij haar echtgenoot of mahram met haar is.’ (Moeslim)

Maar er bestaat een kleine groep van juristen die specifiek t.b.v. de Hadj toestaan dat de vrouw zonder mahram reist, maar wel in een groep (van vrouwen) waardoor haar veiligheid gegarandeerd blijft. Deze uitzondering is alleen in zaken voor de Hadj, en niet voor andere reizen!

Read more

Vrouwen die werken – Islam vrouwen


Vraag:
Mag een vrouw werken in ruimten of plaatsen waar mannen ook werkzaam zijn?

Antwoord:

A’icha, de echtgenote van de Profeet (Moge Allah tevreden over haar zijn), heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “De vrouwen zijn de tweelingzusters van de mannen!” (Abou Dawoud, At-Tirmidhi en Ahmad)

De Islam wil, door in de kledingkeuze in te grijpen de mensen niet afsluiten; het vergemakkelijkt slechts het menselijke wezen om de weg te volgen die hem leidt naar Allah. Een vrouw kan elk werk verrichten dat zij wil en heeft ook recht op haar verdiensten, mits het gaat om halal werk en dit geldt uiteraard ook voor de man.

…Voor mannen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben, en voor vrouwen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben…” (Koran 4:32)

In de tijd van Omar Ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden over hem zijn) stelde hij een vrouw aan als toezichthoudster van de openbare markt. Het was een openbare functie bij uitstek: zij moest altijd in contact zijn met kooplieden en klanten!

En de Koran vertelt ons over Soleiman (Salomo, vzmh) en de koningin van Saba:

Voorwaar, Ik heb gezien dat een vrouw over hen heerst en zij beschikt over alle zaken en zij heeft een geweldige troon. Ik vond haar en haar volk knielen voor de zon, naast Allah. En dat de Satan hun daden schoon doet toeschijnen en hen afleidt van de Weg. Zij volgen dus geen leiding.” (Koran 27:23-24)

De Koran maakt geen bezwaar tegen het feit dat een vrouw het land regeert, maar dat zij en haar onderdanen de zon aanbidden en niet het rechte pad volgen.

Zij zei: “O vooraanstanden, geef mij raad in mijn zaak. Ik nam geen besluit over een zaak voordat jullie er getuigen van waren.” Zij zeiden: “Wij beschikken over macht en wij beschikken over grote moed, maar de zaak berust bij U, zie daarom maar wat U beveelt.” (Koran 27:32-33)

Zij overlegde met haar adviseurs, maar “het bevel behoort aan haar toe”. De Koran maakt hiertegen geen bezwaar.

Zij zei: “Mijn Heer, voorwaar, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik onderwerp mij met Soleiman over aan Allah, de Heer der werelden.” (Koran 27:44)

Zij onderwerpt zich niet aan Soleiman als haar heer en meester, maar ze onderwerpt zich aan Allah samen met Soleiman, als een gelijke.

MAAR LET OP!
Een vrouw mag niet samen zijn met een man (of mannen) in één ruimte waar ze intiem kunnen zijn of waar zij onveilig is. En de man mag ook niet samen zijn met een vrouw (of vrouwen) in één ruimte. Zie hieronder!

En Allah weet het beste.

Read more