Wordt de vrouw als een mahram voor een andere/vreemde vrouw beschouwd tijdens een reis?

Wordt de vrouw als een mahram voor een andere/vreemde vrouw beschouwd tijdens een reis, een bijeenkomst of iets anders? Antwoord De vrouw is geen mahram voor een andere vrouw. De mahram is een man voor wie de vrouw verboden is, door een verwantschapsband zoals de vader of de broer, of door een wettige oorzaak zoals …

Is het waar dat je je wudu dient te vernieuwen telkens wanneer je een niet-mahram vrouw raakt?

Alle lof zij Allah. Het is niet toegestaan voor een man die gelooft in Allah en de Laatste Dag een vrouw die niet zijn mahram is aan te raken. Er is een verschil van mening tussen de geleerden met betrekking tot de vraag of wudoo ‘wordt verbroken door het aanraken van een vrouw. De correcte mening …

Mag een vrouw de naam van haar man aannemen?

Alle lof zij Allah. Het is niet toegestaan voor een vrouw om de naam van haar man of zijn familienaam te nemen, want dat is zichzelf toeschrijven aan iemand anders dan haar vader, en imitatie van de niet-moslims van wie deze gewoonte (soms) wordt aangenomen. Al-Bukhari (3508) en Muslim (61) hebben van Abu Dharr (moge …

Vrouwen die zoeken naar een vals excuus om niet te bidden.

Vraag In sommige plekken, zoals scholen, zijn vrouwen verplicht om in jamaa’ah te bidden. De vrouwen die hun ‘’periode’’ hebben mogen dan apart gaan zitten (wegens onreinheid) . Sommige meisjes- Allah y hdiehoem – vertellen leugens aan de meerdere ( directeurs, leraren etc) en beweren dat ze ongesteld zijn, dat betekent dan voor hen dat …

Mag een vrouw alleen reizen?

Vraag Mag een vrouw van Nederland naar Marokko of naar Mekka (Hadj) met het vliegtuig reizen zonder mahram, aangezien zij er binnen 3 uurtjes al is? Antwoord De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Een vrouw reist niet, behalve met een mahram.” En Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al-‘Oetaymin heeft gezegd: Haar Hadj is geldig, maar …

Vrouwen die werken – Islam vrouwen

Vraag: Mag een vrouw werken in ruimten of plaatsen waar mannen ook werkzaam zijn?Antwoord:A’icha, de echtgenote van de Profeet (Moge Allah tevreden over haar zijn), heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “De vrouwen zijn de tweelingzusters van de mannen!” (Abou Dawoud, At-Tirmidhi en Ahmad) De Islam wil, door in de kledingkeuze …

Slachtoffers worden daders, maar daders zijn geen slachtoffers

Het voorgaande stelt onomstotelijk vast dat geweld jegens vrouwen onder geen beding een goede zaak is volgens de Islamitische normen en waarden. Desondanks is het een feit dat er ontzettend veel vrouwen mishandeld worden door familieleden of hun echtgenoten. De vraag is wat men hier tegen kan doen. Allereerst dient men de ogen niet te …

De beste onder jullie is degene die de vrouwen goed behandelt

Laten we beginnen met geweld jegens vrouwen. Het antwoord op de vraag of de Sharia dit toestaat is heel simpel: nee, het slaan van vrouwen is niet toegestaan, laat staan dat de Islam dit verheerlijkt of enigszins stimuleert. Men kan hiervoor het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) nemen. De handelingen van de profeet vzmh, …

Van je niet-moslim vrouw scheiden?

Moet de nieuwe moslim van zijn echtgenote scheiden wanneer zij geen moslim wil worden? Hij mag haar als vrouw behouden wanneer zij tot de mensen van het Boek behoort. Dat wil zeggen dat de vrouw een ware christen of een ware jodin is. Allah zegt:  “En de eerbare vrouwen van diegenen aan wie het boek …

Wat leert de Islam ons over de verschijning van de vrouw in het openbaar?

De vrouw zou geen strakke kleren moeten dragen, welke de vorm van haar lichaamsdelen duidelijk zichtbaar maken. Ze zou geen doorzichtige kleren moeten dragen, anders is haar lichaam zichtbaar. Ze zou geen korte kleren mogen dragen, zoals minirokjes, naveltruitjes, heupbroekjes etc.. Ze mag gouden sierraden en zijden spullen dragen, welke door een man niet gedragen …