Engeland in de 15e en 16e eeuw: de vrouw is eigenlijk een duivel

Erkende islamitische geleerden hebben bibliotheken vol geschreven over het voorgaande koranvers in relatie tot vrouwenmishandeling. Dit gegeven laat zien dat al sinds de eerste eeuwen van de Islam men bezig was met de positie van de vrouw in de maatschappij in het algemeen en in een gezin in het bijzonder. Het is dan ook opmerkelijk …