Wat is de regelgeving over het vieren van verjaardagen?

Antwoord Het vieren van verjaardagen heeft geen oorsprong in de zuivere Shari’ah en is een innovatie in het geloof. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam heeft gezegd: ‘’Degene die iets nieuws toevoegt aan deze zaak van ons wat er niet in hoort, dat zal niet van hem worden geaccepteerd’’ (Al-Bukharie en Moslim). In een …

Vieren moslims de geboorte van Mohammed (vzmh)?

Het vieren van een verjaardag – ook de verhaardag van de Profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) – is bid3a. Bid3a, oftewel innovatie, wil zeggen dat je iets nieuws aan de Islam toevoegt en dat is niet toegestaan. De Profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: “De beste uitspraak (woord) …