Een vrouw moest nog gemiste Ramadan dagen in halen. Ze deed dit zonder te overleggen met haar man. Is dit toegestaan?

Alle lof zij Allah. Een vrouw moet de gemiste Ramadan dagen inhalen. Ze kan dit doen zonder dat haar man dit hoeft te weten. En als het gaat om de verplichte Ramadan dagen, dan heeft zij geen toestemming van haar echtgenoot nodig. Dus het vasten van de vrouw in kwestie is geldig. Wat betreft de …