Mag een vrouw van haar man scheiden?

Antwoord Het huwelijk in de Islam biedt rust en vrede aan de geest, zodat man en vrouw mogen leven in een atmosfeer van liefde, medeleven, harmonie, samenwerking, wederkerig advies en tolerantie en de fundamenten leggen om een Islamitisch gezin in een verzorgende, gezonde omgeving op te voeden. Allah zegt: “Hij is Degene Die jullie heeft …