Mag je in het geheim verloven?

Om te beginnen bestaat binnen de Islam niet iets als een geheim huwelijk of een geheime verloving. Het aankomend huwelijkspaar moet juist bekend worden bij de mensen om beschuldigingen van zina te vermijden. Daarnaast geldt voor de vrouw dat zij niet kan trouwen zonder wali. Verder geldt uiteraard dat je elkaar mag zien en leren …

Trouwen met een meisje met wie je zina hebt gepleegd

Het is niet toegestaan voor de zaani aan de zaaniyah te trouwen todat zij oprecht berouw tonen, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden. En zij, die …

Dag 19: Verbreekt het masturberen in de nacht van Ramadan het vasten?

Zoals sommige Islamitische geleerden zeggen dat zelfbevrediging Makruh (gehaat) is en andere zeggen dat het Haraam (verboden) is, als iemand het tijdens de de nacht van Ramadan heeft gedaan, verbreekt het dan zijn vasten van de vorige dag? Alhamdulillah(Dank aan Allah) De correcte mening van de geleerden is dat masturbatie Haraam is. Als een persoon …

Trouwen met een vrouw aan wie hij verwant is

Is het beter of verkieslijk voor een moslim om met een vrouw te trouwen aan wie hij niet-verwant is of eerder met een vrouw die wel een verwante is? Alle lof zij aan Allah, Verheven is Hij. Een aantal geleerden beschouwen het als mustahabb (= aangeraden) voor een man te trouwen met een vrouw die …

Wat is belangrijker: het gebed of zijn vrouw

Ik heb een vraag. Ik had het er met mijn aanstaande over. Gister had ik hem aan de lijn en hadden een klein ruzietje, waardoor hij zei, ik ga ophangen want heb ik belangrijkere dingen te doen. Waarop ik vroeg welke dingen? Vandaag hadden we het er weer over, hij ging bidden. Nu zeg ik …

Kan ik met een Nederlandse jongeman trouwen?

Ik ken een Nederlandse moslim jongen en wij willen samen trouwen. Alleen weet ik niet hoe ik dit moet overbrengen aan mijn vader. Normaal zou je dit als dochter aan je moeder moeten vertellen, maar in mijn geval is dat onmogelijk aangezien mijn moeder een paar jaar geleden is gestorven. Ik weet niet hoe mijn …

zij wil graag met een jongen naar bed

Vraag Asalaam. Ik stel deze vraag namens mijn eveneens Marokkaanse vriendin. Ze gaat nu al een tijdje om met een Antilliaanse jongen, waarmee ze tevens lichamelijk contact gehad heeft. Dit contact is zelfs verder gegaan dan zoenen. Ze is momenteel nog wel maagd, maar heeft ze al wel een zonde gepleegd? Nu wil de jongen …

Ben je verplicht te trouwen?

Als je in staat bent te trouwen, dan moet je dat zeker doen. Onze Profeet (vzmh) heeft gezegd: “O jongelui, wie van jullie instaat is te trouwen, laat hem dan trouwen. Wie niet in staat is, moet vasten, zodat het een schild voor hem zal zijn.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 5065; Muslim, 1400 De Profeet (vzmh) …

Trouwen en bortstvoeding

Ik ken een meisje en we willen trouwen, maar haar zus heeft ooit borstvoeding gekregen van mijn moeder. Dus ik heb nooit van haar moeder borstvoeding gekregen en zij nooit van mijn moeder, maar haar zus wel van mijn moeder. Mag ik met haar trouwen? Antwoord Wanneer een jongen samen met een meisje borstvoeding heeft …

Wat is de minimumleeftijd voor een meisje om te trouwen?

Vraag Wat is de minimumleeftijd (voor meisjes) voor het huwelijk in de islam? Watzijn de bewijzen hiervoor? En op welke leeftijd mag een meisje dan gemeenschap hebben, als het toegestaan is om jong te trouwen? En mag een meisje uitgehuwelijkt worden? Wa ‘alaykum as salam Antwoord Assalaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoe, Insha Allah …