Geneeskunde in de Islam

Islamitische geleerden baseerden hun studie op het geloof. De profeet v.z.m.h. geeft in verschillende overleveringen aan dat hygiëne erg belangrijk is voor alle mensen. Jong en oud, rijk en arm voor iedereen. Gezondheid is erg belangrijk in alle godsdiensten, zo ook in de Islam. Onderstaande overlevering van de profeet v.z.m.h. overgeleverd door Tirmizi laat dit …