Slachtoffers worden daders, maar daders zijn geen slachtoffers

Het voorgaande stelt onomstotelijk vast dat geweld jegens vrouwen onder geen beding een goede zaak is volgens de Islamitische normen en waarden. Desondanks is het een feit dat er ontzettend veel vrouwen mishandeld worden door familieleden of hun echtgenoten. De vraag is wat men hier tegen kan doen. Allereerst dient men de ogen niet te …