Is magie, waarzeggerij en het bezoeken van een helderziende toegestaan?

Nee. Laten we eerst naar magie kijken. Magie is ongeloof en maakt deel uit van de zeven grootste zonden. Het is schadelijk en heeft geen voordelen. Allah zegt hierover: “En zij (de mensen) leerden wat hen schaadde en hen niet baatte…” Koran 2:102. En: “En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet.” Koran …