Wie is jouw Rubb, wat is jouw godsdienst en hoe weet je dat Allah bestaat?

Wie is jouw Rubb? (de Heer, de Schepper etc). Mijn Rubb is Allah Wie mij heeft geschapen en al datgene wat bestaat. Hij geeft met te eten en zorgt voor me. Wat is jouw godsdient? Mijn godsdient is Islam. Islam wel zeggen totale overgave aan de wil van Allah door Hem en Zijn Profeet Mohamed …

Alles komt van de Schepper

Eigenlijk is het niet nodig om bewijzen aan te dragen dat alles geschapen is. Elk levend schepsel is zo perfect geschapen dat er geen enkele fout in gevonden kan worden. Zelfs levende wezens die geen hersens bezitten kunnen de ingewikkeldste taken perfect uitvoeren. De honingbijen produceren meer honing dan ze in wezen nodig hebben. Deze …

Kan een mens leven in veiligheid en geluk zonder de leiding van Allah?

Neen. De mens kan niet bepalen wat een goede of slechte daad is, wat goed en fout is, wat is toegestaan en wat verboden is. Verschillende mensen hebben verschillende ideeën m.b.t. deze zaken. Verschillende mensen hebben ook verschillende houdingen. De enige betrouwbare leiding is die van de Schepper van de mensen: Allah. Allah zegt in …