Vrouwen die zoeken naar een vals excuus om niet te bidden.

Vraag In sommige plekken, zoals scholen, zijn vrouwen verplicht om in jamaa’ah te bidden. De vrouwen die hun ‘’periode’’ hebben mogen dan apart gaan zitten (wegens onreinheid) . Sommige meisjes- Allah y hdiehoem – vertellen leugens aan de meerdere ( directeurs, leraren etc) en beweren dat ze ongesteld zijn, dat betekent dan voor hen dat …

Wat is de regel als men twijfelt of hij zich nog in staat van reinheid bevind?

Als iemand eraan twijfelt of zijn wudhu geldig of ongeldig is, dan geldt zijn oorspronkelijke staat van reinheid. De twijfel heeft hierop geen invloed. Dit is gebaseerd op wat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heef gezegd toen een man een vraag stelde over twijfels die bij hem opkwamen tijdens de salaat. De Profeet, …

Een gebedshandeling die ik nog niet eerder heb gezien

Vraag Asalamoe a’laikoem wa rahmatoellAhi wa barakatoeh, In veel moskeeën merk ik dat men niet op de aanbevolen tijdstip bidden. Dit met als argument dat men wacht totdat het een beetje voller wordt. Is dit toegestaan? Ook is er een masdjied bij mij in de buurt die een gebedshandeling verricht die ik in geen enkele …

Salat – Kun je het gebed inhalen

Vraag Asalamoe 3laikoum wa RahmatoellAhi wa Barakatouh, Ik heb insha Allah een vraag, bi idnillAh,Het gaat over het Fajr gebed, Ik zou graag duidelijkheid willen wat betreft het niet op tijd bidden van het verplichte Fajr gebed, dus stel je verslaapt je en word wakker wanneer het licht is, wat is dan de regelgeving hierbij. …

Samenvoegen van de verplichte salat

In bepaalde tijden van het jaar (zoals de zomer), waarbij het `Ishâ’-gebed rond middernacht moet plaatsvinden en de volgende ochtend het fadjr-gebed (zonsopgangsgebed) al rond de klok van drieën valt- wordt vaak de vraag gesteld of het is toegestaan het Maghrib-gebed en het ‘Ishâ’-gebed direct achter elkaar te bidden. Vele mensen klagen over gebrek aan …

Mijn Islam, hoe en wat?

Wat is de naam van je godsdienst?De Islam. Wat betekent Islam?Islam wil zeggen dat je Allah. gehoorzaamd in alles wat Hij jou vertelt in de Koran en Sunnah. Dingen die je moet doen, moet je doen, en dingen die je niet mag doen, mag je niet doen. Wie heeft Islam als godsdienst voor jou uitgekozen?Allah …

Bidden zonder hijab

Vraag Ik heb een vraagje over salat. Mijn vriendin bidt en draagt geen hijaab. De vraag is: worden haar gebeden geaccepteerd ondanks dat ze geen hijab draagt? Antwoord Assalaam oe alaikoum wa rahmoetalaah, Allah (تعالى) oordeelt over mensen en niemand anders. Dus alleen Hij (تعالى) weet of haar gebed geaccepteerd wordt of niet. Indien ze …

Moet een vrouw met sokken bidden?

Vraag: Moet een vrouw met sokken bidden of niet? Antwoord: Aicha, de echtgenote van de Profeet (عليه السلام), vertelt dat de Profeet (عليه السلام) heeft verklaard: “Allah (تعالى) aanvaardt de Salat (gebed) van een moslimvrouw niet, die de leeftijd van de menstruatie heeft bereikt, en geen khimar draagt.” (Abou Dawoud en At-Tirmidhi) Moslimgeleerden geven allen …