Een vrouw moest nog gemiste Ramadan dagen in halen. Ze deed dit zonder te overleggen met haar man. Is dit toegestaan?

Alle lof zij Allah. Een vrouw moet de gemiste Ramadan dagen inhalen. Ze kan dit doen zonder dat haar man dit hoeft te weten. En als het gaat om de verplichte Ramadan dagen, dan heeft zij geen toestemming van haar echtgenoot nodig. Dus het vasten van de vrouw in kwestie is geldig. Wat betreft de …

Hij wil pas in de winter de gemiste Ramadan dagen inhalen

Wat is de uitspraak op het vasten van de gemiste dagen in de winter, wanneer, zoals we weten, de dagen dan korter zijn?. Alle lof aan Allah. Degene die niet in staat is enkele dagen in de Ramadan te vasten, is verplicht deze in te halen vóór dat de volgende Ramadan komt, het maakt niet …