de Wij-vorm in de Koran

Vraag: Ik ben al-hamdollilah moslim maar op YouTube las ik eens dat een christen schreef: in vele Surats staat “we” wat kunnen de moslims daar tegen inbrengen als uitleg? Antwoord: Bismilah irahman irahiem Je hoeft omtrent de beschreven situatie absoluut geen zorgen te maken. “Wij” in de Koran slaat op Allah, de Verhevene. Dit wil …

Wat redt ons: geloof of goede daden?

De heilige Koran vertelt vaak dat het zowel om het geloof als goede daden gaat. Je moet in Allah geloven en evenals in Zijn profeten, in Zijn Boeken, engelen en de Laatste Dag. Dit geloof gaat samen met goede daden. Het geloof alleen is niet voldoende, het moet je gedrag beïnvloeden. Wat ons red is …