Wat is de algemene betekenis van aanbidding in de Islam?

Elke handeling die je verricht en waar Allah tevreden over is, is een handeling van aanbidding. Elke handeling die je wilt verrichten en waar Allah tevreden over is of zou zijn, is een handeling van aanbidding. Dus aanbidding in de Islam is niet alleen, het gebed, de zakat, het vasten en of de pelgrimstocht. Zolang …

Wie heeft de Koran geschreven?

De Koran is het boek dat geopenbaard is door Allah aan Profeet Mohamed. De engel Gabriel bracht de teksten aan Mohamed over. De Koran is het woord van God en dat geldt voor elke zin, elk woord, elk letter. Vanaf het eerste moment en tot het laatste moment van de openbaring, een periode van 23 …