Dag 18: Is orale seks in de Ramadan na de Iftar toegestaan

Orale seks in de Islam is omstreden onder de Islamitische geleerden. Sommige laten het toe, anderen keuren het af Echter, de algemeen bekende Islamitische regel is dat alles wat niet haram (verboden) in de Koran, noch door een Profetische uitspraak of gedrag, moet worden toegestaan; hoofdzakelijk is alles toegestaan, behalve wat als uitzondering is en …

Hoe ver mag je met je vrouw gaan?

Ik heb wel veel gelezen (over gemeenschap met je vrouw), maar ik heb niet kunnen vinden wat de grenzen zijn, hoe ver mag je gaan? Wassalaam.Antwoord Allah, de Verheven, zegt in de Koran:“Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt… “ (Koran 2:223). De basisregel is …