Tag: nierdonatie

Is transplantatie en donatie van organen toegestaan in de Islam?

Salaamoe 3aleikoem,

Is transplantatie en donatie van organen toegestaan in de Islam? Zoja, kan je dan bv. een hartklep van een varken of van eender welk dier ook aanvaarden?

Salaamoe 3aleikoem

Antwoord

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoeh

Allereerst wil ik jou bedanken voor het vertrouwen in het team van Islam City. Insha Allah zal ik jou vraag kunnen beantwoorden.

Allereerst zal ik, insha Allah, jou vraag beantwoorden of transplantatie en donatie van organen in de Islam is toegestaan.

Dit is een vraag van een nieuw ontstane kwestie, maar ik zal het insha Allah zo goed mogelijk proberen te beantwoorden

Sommige hedendaagse geleerden, die bevoegd zijn tot zelfstandige oordeelsvorming op basis van eigen bronnenonderzoek, stonden dit wel toe. Maar zij stelden wel enkele voorwaarden, waaronder; de arts-specialist moet beoordelen of (bijvoorbeeld) de nier die weggenomen wordt van de gezonde mens geen oorzaak kan zijn voor het verzwakken van zijn gezondheid, of zelfs oorzaak zou zijn van zijn overlijden. Voorts dat de kans van het welslagen van de transplantatie hoog moet zijn overeenkomstig de schatting van de arts-specialist. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dan is het geoorloofd. Dit zijn de gronden die aanwezig moeten zijn. Vervolgens stellen wij ons vertrouwen op de Levende die niet sterft.

Dit antwoord is gebaseerd op een fatwa van imam Khalil el Moumni op de vraag of een moslim tijdens zijn leven een orgaan van zijn lichaam mag doneren.

Read more