Mag een vrouw de naam van haar man aannemen?

Alle lof zij Allah. Het is niet toegestaan voor een vrouw om de naam van haar man of zijn familienaam te nemen, want dat is zichzelf toeschrijven aan iemand anders dan haar vader, en imitatie van de niet-moslims van wie deze gewoonte (soms) wordt aangenomen. Al-Bukhari (3508) en Muslim (61) hebben van Abu Dharr (moge …