Tag: moslim zijn

Ik ben ontmaagd en wil moslima worden

Hoi

Ik ben half Turks en ik ben heel geïnteresseerd in de Islam. En ik ben
nu ook geen moslima, en ik ben ook geen maagd meer. Verder ben ik bang dat als ik me bekeer tot de Islam, dat ik een schande voor de Islam zal zijn. Is dat zo? Ik ben ook bang dat ik nooit een goede man zal krijgen. Maar het is toch ook zo dat als ik hem vertel dat ik geen maagd meer ben, dat hij mij niet mag veroordelen op mijn verleden? Heel erg bedankt.

Vriendelijke Groeten,

Antwoord

Salaam,

Bedankt voor het tonen van je vertrouwen in IslamCity.nl
Moge Allah je naar de waarheid leiden. Ameen.
Om te beginnen, laten we het hebben over de intentie;
De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Alle daden hebben een intentie, en iedereen zal krijgen wat hij bedoelde.” (Al-Boecharie en Moeslim)

De Intentie is het doel, dus datgene wat je wilt ondernemen, (wat het ook moge zijn, behalve haram zaken) haal je voor de geest en de relevante kenmerken ervan, in jouw geval het zijn van een moslima, hoe dat is etc., Daar focus je op en vervolgens, en met Allah’s wil, zal je dit gaan krijgen omdat je dat bedoelde. Om het proces te versnellen, dien je zo snel mogelijk ernaar te handelen. Je dient om te beginnen berouw te tonen voor je zonden, want het hebben van seks voor het huwelijk is een grote zonde, maar Allah (تعالى) vergeeft wie Hij wil. Vervolgens treed je, insha Allah, de Islam in.

Dat je een schande voor de Islam zou zijn, is niet waar, want de geschiedenis leert ons dat er mensen zijn geweest die ergere dingen hebben gedaan, de Islam hebben omarmd en vervolgens hebben ze veel voor de Islam betekend. Weet dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) jarenlang bestreden werd met woord en zwaard door de Mekkaanse leider van de ongelovigen, Abou Soufyan, en zijn leger. Er zijn vele moslims door de ongelovigen gedood. Abou Soufyan en zijn vrouw Hint, zijn vervolgens toch tot de Islam bekeerd. Abou Soufyan heeft daarna vele uitspraken van de Profeet overgeleverd. Khalid ben Oualid was een krijger aan de kant van de ongelovigen. Toen hij het licht van de Islam zag, was hij een geweldige aanwinst voor de moslims. Dus nee, de Islam zal jou verwelkomen. De Islam zal jou accepteren. De Islam is er ook voor jou. De Islam is er voor iedereen.

Dat je geen goede man kunt krijgen, hoeft niet waar te zijn. Want het is Allah alleen die bepaalt wie je man zal zijn. En vraag Allah (تعالى) om een man die eerlijk en vroom is.

Verder ben je niet verplicht om je fouten uit het verleden aan je (toekomstige) levenspartner te vertellen. Je zou wel kunnen aangeven dat je vroeger een ander leven hebt geleid, en als hij een goede moslim is, moet hij hier begrip voor hebben. Je kunt hierover meer lezen op: Jouw levenspartner mag je….

{mosgoogle left}

Lees verder ook: moet de vrouw tijdens haar huwelijksnacht bloeden?

En Allah weet het beste.

Door: Aboe Soufyan

Read more

Ik heb de kalimah uitgesproken. Betekent dit nu dat ik Moslim ben?

Vraag

Hallo,

Op het internet las ik dat iedereen die de kalimah uitspreekt en ernaar
handelt, als Moslim moet worden beschouwd. Ik heb in mijn gebed tot Allah, de kalimah uitgesproken (vertaald naar het Nederlands: Er is geen God behalve Allah en Mohammed is Zijn boodschapper). Betekent dit nu dat ik Moslim ben (ik gedraag me wel als Moslim). Kan ik nu bidden tot Allah? Mag ik in mijn gebed tot Allah steun vragen voor een familie die deze behoeft?

Antwoord

Wa aleikoem assalaam broeder,

We zullen zo goed mogelijk deze vraag proberen te beantwoorden insha Allah. Wanneer wij dingen zeggen die niet goed zijn, vergeef ons dan insha Allah! En moge Allah ons dan ook vergeven ameen!

Dan hier het antwoord op de vraag:

Assalaam aleikoem,

Allereerst bedankt voor je vertrouwen in ons. Wij zullen proberen om jou
vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, insha Allah!

Als ik het goed begrijp, heb jij de kalimatoe shahada uitgesproken,
alhamdoelilah! Verder vertel je ook dat je de kalimatoe shahada niet alleen hebt uitgesproken, maar er ook naar handelt, alhamdoelilah!
Zoals je misschien al weet is de Islam op vijf zuilen gebouwd, zoals vermeld wordt in Boecharie en Moeslim. Via de zoon van Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, werd overgeleverd dat de Profeet (عليه السلام) heeft gezegd:

“De Islam is op vijf (zuilen) gebouwd: de shahada ( de getuigenis dat
niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is), het verrichten van de salaat (gebed), de zakat betalen, saum ( het vasten ) tijdens de maand ramadan en de hadj, de pelgrimtocht naar het huis.”

Het uitspreken van de shahada alleen maakt jou nog geen moslim, wanneer deze woorden alleen met de tong worden uitgesproken. Het is heel belangrijk dat iemand ook echt de betekenis van deze woorden in zijn of haar hart voelt en er dus naar handelt. Het handelen bestaat uit de oprechte aanbidding van Allah, alleen, het geloof dat Hij (عز وجل) de Enige is aan Wie deze aanbidding toekomt en dat de aanbidding van anderen, buiten Hem, ontrecht is.

Een van de vormen van aanbidding van Allah en tegelijkertijd de tweede zuil in de Islam, is het verrichten van het gebed, de salaat. Dus wanneer je de kalimatoe shahada hebt uitgesproken, is het ook verplicht om te bidden en is het dus zeker ook voor jou toegestaan.

Smeekbeden verrichten is ook een vorm van aanbidding van Allah en is
dus ook toegestaan voor jou. Je kunt de smeekbeden opzeggen in je gebed, na je gebed, maar ook gewoon wanneer je wil. Het kan dus op elk gewenst moment. Het dichtst bij Allah ben je echter in je gebed, wanneer je in de sjoejoed zit, de knieling waar jou hoofd de grond raakt, ook dan zou je eventueel een doe’a (smeekbeden) kunnen zeggen voor de familie die dit behoeft.

Ik raad jou aan de vijf dagelijkse verplichte gebeden te verrichten. Dit
behoort immers tot het geen wat jou een moslim maakt. Moeslim heeft in zijn sahieh overgeleverd dat Djaabir, moge Allah te vrede over hem zijn, het volgende heeft gezegd:

“Ik heb de boodschapper van Allah horen zeggen: tussen een man en afgoderij en ongeloof is het nalaten van het gebed.”

En in een andere overlevering van Boereejdah leverde hij over dat de
Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, gezegd heeft:

“Het verschil tussen ons en hen is het gebed. Diegene die het gebed nalaat heeft ongeloof gepleegd.”

Dit om de belangrijkheid van het gebed aan te geven.

{mosgoogle left}Ik hoop insha Allah dat ik jou voldoende heb geïnformeerd en dat dit eenantwoord is op jouw vraag, insha Allah

Wa aleikoem assalaam

Beantwoord door: Oem Tasnime
Bron: Boecharie en Moeslim

Read more