Wat is de rol van de autochtone Moslim?

Wat is de rol van de autochtone Moslim in zijn geboorte land dat niet Islamitisch is? De rol van een nieuw bekeerde Moslim is in eerste instantie het goede voorbeeld te geven in zijn gedrag. Hij dient zich te gedragen zoals de Islam het van hem verwacht. Ten tweede zou hij zijn best doen om …