Is Islam Mohammedanisme en zijn moslims mohammedanen?

Het is verkeerd om Islam Mohammedanisme te noemen om de volgende redenen: Islam is niet door Mohammed bedacht. Mohammed was een Profeet die door Allah naar de mensheid is gezonden. Moslims noemen zich zelf Moslims en hun religie noemen is Islam. Het is niet gepast om iemand anders te noemen dan hij zich zelf noemt. …