Is Mohammed (vzmh) de zoon van Allah?

Nee, zeker niet. Mohammed is de dienaar van Allah. Het bewijs hiervoor vinden we in de Koran, Soerah Al-isra, vers 1: “Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de …