Mag de vader de mening van zijn dochter negeren?

{mosgoogle left} Nee, dat mag hij niet. De vader of de familie moeten goedkeuring van het meisje krijgen. Hij mag haar niet dwingen een man te trouwen met wie zij niet wil leven. Als een maagd zwijgt op het moment dat ze ten huwelijk gevraagd wordt, dan wordt dit gezien als haar instemming.