Is het voor een meisje toegestaan om een studie te volgen tot verpleegkundige of arts?

Deze vraag werd ook aan Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid gesteld. Hieronder is zijn antwoord (samengevat): …. Het is toegestaan voor een vrouwelijke arts of verpleegkundige om een kliniek te openen voor de behandeling van vrouwen en kinderen. Door dit te doen, vervult zij de plicht van fard kifaayah (een plicht die op de volledige gemeenschap …