Islamitische Wereldreizigers

IBN BATTUTA: Een Marokkaanse Wereldreiziger “Ik ben zojuist teruggekeerd van Almeria in Spanje. Uw Marokkaanse collega Fès zond mij een goudstaaf, ongetwijfeld uit Soedan, met de opdracht Spaanse zijde voor u te kopen. Ik geloof niet dat dit een goed idee is en in plaats daarvan zend ik u het goud terug. Tegelijkertijd zond een …

Waarom moet een moslim tijdens het gebed zich richten tot de Ka’ba?

Het gebed verrichten we zoals Allah ons heeft bevolen. Maar waarom speciaal Ka’ba (Mekka)? De Ka’ba is het eerste huis dat gebouwd is voor het aanbidden van Allah. Het is gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël in opdracht van Allah. Daarom is de Ka’ba een symbool van moslims die in alle profeten geloven. Dus …