De ontwikkeling van de wetenschap van scheikunde door Moslim alchemisten

Deze lange traditie van alchemie weerspiegelde de behoefte van de mens om de fysieke wereld te combineren met de spirituele. Deze traditie vond vruchtbare aarde in Islamitische landen. In een zoektocht naar de pure steen der filosofen, voerden ze experimenten uit en noteerden die later weer als belangrijke bouwstenen voor scheikundige experimenten. Terwijl alchemie in …