Tag: koran

de Wij-vorm in de Koran

Vraag: Ik ben al-hamdollilah moslim maar op YouTube las ik eens dat een christen schreef: in vele Surats staat “we” wat kunnen de moslims daar tegen inbrengen als uitleg? Antwoord: Bismilah irahman irahiem Je hoeft omtrent de beschreven situatie absoluut geen zorgen te maken. “Wij” in de Koran slaat op…

Read more

Samenvoegen van de verplichte salat

In bepaalde tijden van het jaar (zoals de zomer), waarbij het `Ishâ’-gebed rond middernacht moet plaatsvinden en de volgende ochtend het fadjr-gebed (zonsopgangsgebed) al rond de klok van drieën valt- wordt vaak de vraag gesteld of het is toegestaan het Maghrib-gebed en het ‘Ishâ’-gebed direct achter elkaar te bidden. Vele…

Read more

Mag je op de vrijdag vasten?

Vraag Is het toegestaan om op vrijdag te vasten, en/of als Arafah op vrijdag valt? Want ik heb begrepen dat het niet toegestaan is om op de vrijdag te beginnen met het vasten? AntwoordAssalaam oe alaikoum wa rahmoetalaah, Alvast bedankt voor je vertrouwen in islamcity.nl. Aboe Hourayrah (moge Allah tevreden…

Read more

Islam City

Islam Islam is een actueel onderwerp waar grote onwetendheid over bestaat. We merken dat rond de Islam vele vragen en spijtig genoeg, ook veel grote misverstanden bestaan. Vragen en misverstanden van moslims en niet-moslims. Beiden willen op de hoogte worden gebracht van de Islam, de godsdienst die ze vaag kennen.…

Read more