Wat moeten we doen met papieren, kranten en dergelijke waar de naam van Allah op staat?

Nadat men klaar is met het lezen van de bladzijde of andere genoemde papieren, is men verplicht om deze te bewaren, te verbranden of te begraven in reine aarde. Dit is om de Quranische verzen en de Namen van Allah subhana wa ta’ala te behoeden voor minachting. Het is niet toegestaan deze papieren in de …