Hoe om te gaan met Kerst en Sinterklaas?

Vraag: Assalamoe alleikoem wa rahmatullahi wa barakatuhu, Ik weet dat er 2 feesten in de Islaam zijn, het offerfeest en het suikerfeest en dat dingen als verjaardagen niet gevierd mogen worden. Hoe zit het met kerst? Als je alleen een diner hebt met je familie, wordt dat gezien als feest doen 7aram? Wa alleikoem salaam …