Waarom accepteert Allah alleen de Islam als geloof?

Allah zei in de heilige Koran: “Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam” [3:19]. Hij zei ook, “En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” [3:85}. Dus de enige godsdienst die geaccepteerd wordt door Allah …