Wat is de regelgeving over het vieren van verjaardagen?

Antwoord Het vieren van verjaardagen heeft geen oorsprong in de zuivere Shari’ah en is een innovatie in het geloof. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam heeft gezegd: ‘’Degene die iets nieuws toevoegt aan deze zaak van ons wat er niet in hoort, dat zal niet van hem worden geaccepteerd’’ (Al-Bukharie en Moslim). In een …