Geneeskunde in de Islam

Islamitische geleerden baseerden hun studie op het geloof. De profeet v.z.m.h. geeft in verschillende overleveringen aan dat hygiëne erg belangrijk is voor alle mensen. Jong en oud, rijk en arm voor iedereen. Gezondheid is erg belangrijk in alle godsdiensten, zo ook in de Islam. Onderstaande overlevering van de profeet v.z.m.h. overgeleverd door Tirmizi laat dit …

Waarom kunnen moslims het niet altijd eens zijn met het Westerse leven?

De moslims keuren niet alles af wat westers is. Integendeel, het Westen kent vele goede dingen waar moslims van kunnen leren, bijvoorbeeld: De mensen in het Westen weten hun toekomst beter te plannen.Het Westen weet goed om te gaan met wetenschap en investeert hierin veel tijd en geld.Het Westen werkt hard en zijn preciezer.Het Westen …