Mag een moslim die in een niet-islamitisch land woont, niet-moslims helpen?

Ja, natuurlijk. Sterker nog, je zou graag anderen willen helpen. Een moslim is welwillend, een persoon met een warm hart en bereid anderen te helpen. Help iedereen ongeacht hun godsdienst, kleur of ras. Maar, je mag in de volgende gevallen geen hulp verlenen: Je mag geen hulp verlenen als het gaat om iets dat in …

Mag je vlees eten dat door een Christen geslacht wordt?

Oorspronkelijk mag men datgene wat de christenen geslacht hebben eten, mits geslacht in de naam van God. Net zoals het vlees van het dier dat de Moslim geslacht heeft, omdat Allah gezegd heeft: “En het voedsel van de mensen die het boek werden gegeven is jullie toegestaan” Voorbeeld: het eten van rund of kippen vlees …