Wat is de regel over het ophangen van fotos aan de muur en het bezitten van persoonlijke fotos?

Het is niet toegestaan om foto’s met een ziel op te hangen of te bewaren. Men isverplicht om deze foto’s te vernietigen. Dit is zo omdat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, aan ‘Ali, radiAllahuanhu vertelde: ‘Laat geen afbeelding zonder deze uit te wissen’ Djaabir, radiAllahuanhu, heeft ook authentiek overgeleverd dat: ‘De profeet, salla …