Vermeldt de Koran wanneer de Dag des Oordeels zal plaatsvinden?

Neen. Maar de Koran vertelt dat het wel zal plaats vinden. Verder wordt vermeld dat niemand het weet behalve Allah. Allah zegt: “Zij vragen jou (O Mohammed) over het Uur: ‘Wanneer zal het plaats vinden?’ Zeg: ‘Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij mijn Heer, niemand kan over de tijd ervan duidelijkheid geven dan Hij’.” …