Tag: islam en abortus plegen

Ik ben zwanger en mijn man wil dat ik de zwangerschap beeindig…

Vraag

Graag wil ik weten hoe het zit met kinderen krijgen binnen een huwelijk. Mag je aan geboortecontrole doen zonder toestemming van je echtgenoot? Of mag je zwanger raken zonder toestemming van je echtgenoot?
Ik ben nu zwanger en mijn man wil dat ik de zwangerschap beëindig. Hij gelooft dat ik met opzet zwanger ben geworden. Mijn vraag luidt als volgt: moet ik mijn man hierin gehoorzamen?

Antwoord

Bedankt voor je vertrouwen in het team van www.islamcity.nl

Het is in ieder geval voor beide partners niet toegestaan om aan geboortecontrole te doen zonder dat de ander ervan weet. Want zowel de man als de vrouw hebben beiden recht op het krijgen van kinderen.

Vandaar dat geleerden zeggen dat het haram is voor de echtgenoot zich terug te trekken zonder toestemming van zijn vrouw (voor het zingen de kerk uit gaan). “Zich terug trekken” verwijst naar ejaculatie buiten de vagina (3azl) zodat de vrouw niet zwanger wordt. Maar als beide echtgenoten hiermee instemmen, is het toelaatbaar. Sommige islamitische geleerden zeggen dat dit ook zou gelden voor andere voorbehoedsmiddelen omdat dat aan 3azl verwant is. Maar, toch verschillen de geleerden hierover van mening.
Sahaabah hebben 3azl ook uitgeoefend, Eén van hen, Jaabir genoemd, zei dat zij 3azl in de praktijk toepasten tijdens de openbaringen van de Koran.

Dus als echtgenote kun je min of meer het zwanger-worden beïnvloeden, want zolang jij jouw man geen toestemming geeft voor 3azl, mag hij deze niet uitvoeren.

Wat betreft het afbreken van een zwangerschap het volgende:

Het basisprincipe betreffende zwangerschap is dat het afbreken van deze haram is.
Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem. Die Wij op een veilige plaats bewaarden.” Koran, Al-mursalaat , vers 20-21.
En Allah zei:
“Hij schept jullie in de buiken van jullie moeders, de ene schepping na de andere in drie duisternissen. “ (Koran 39:6)

Imam Ghazali maakt een duidelijk onderscheid tussen anticonceptie en abortus. Hij zegt:

“Anticonceptie is niet zoals abortus. Abortus is een misdaad tegen een bestaand wezen. Het bestaan heeft stadia. Het eerst stadium van het bestaan is de innesteling van het zaad in de baarmoeder en de vermenging met de uitscheiding van de vrouw.” (Men geloofde toen dat de vermenging van het zaad met de vrouwelijke uitscheiding uit de uterus, de zwangerschap veroorzaakte.) Het is er dan klaar voor om het leven te ontvangen. Dit te verstoren is een misdaad. Wanneer het zich verder ontwikkelt en een klonter wordt, wordt abortus een nog grotere misdaad. En als het een ziel krijgt is de schepping volledig en wordt de misdaad zwaarder. De misdaad komt tot zijn maxium, als de (de foetus) levend van zijn moeder wordt gescheiden” Al-lhya, Nikah huwelijksboek, p.74.
Dit laat ook zien wat er wordt bedoeld met de boven genoemde vers ‘dire duisternissen’.

Beste Zuster, jouw man heeft het recht niet om het wonderbaarlijke leven in jouw buik te beëindigen. Indien jij hier gehoor aan geeft, ben je ook schuldig en zul je verantwoording moeten afleggen. Het klopt dat je je man gehoorzaam moet zijn, maar zodra het haram kwesties betreft mag je hem daar in niet volgen en of gehoorzamen.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Moge Allah jullie beiden leiden.{mosgoogle left}{mosgoogle right}


Read more