Is racisme toegestaan?

Vooroordelen m.b.t. geslacht, afkomst, kleur etc. worden in de islam niet getolereerd. Geen enkel ras staat boven de andere rassen. Geen enkel mens staat boven de andere mensen. Geen enkele kleur staat boven de andere kleuren. Islam verbiedt het opscheppen over vaders en grootvaders. Rassen- en kleurdiscriminatie is absoluut verboden in de Islam. De Profeet …