Is zingen toegestaan in de Islam?

Ja, mits: De topic van het lied mag niet in strijd zijn met de ethiek van de Islam. Het lied mag geen verboden aanbevelen. Het lied moet bescheiden zijn. Het gezang mag geen verboden of wat leidt naar het verboden begeleiden. Er mogen geen muziekinstrumenten worden gebruikt, behalve de doeff.