Dag 30: Ter afsluiting ….

Weet dat de Ramadan helaas voorbij is…. En weet ook dat jezelf moet beschermen tegen de influisteringen van de demonen en de duivels. Ibn al Qayyim zegt in al-Fawaa-id (blz 269): “Weet dat de ingeving en influistering (van de satan) leiden tot de gedachte, de gedachte leidt to het gepeins, het gepeins, leidt tot de …

Dag 24: Toename van de begeerten en twijfelachtigheden

Wanneer begeerten en twijfelachtigheden toenemen (imaan daalt) onder de moslims, neemt hun gehoor aan de influisteringen en aan de misleiding van de duivels toe. Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah zegt: ” De toename van de influisteringen komt door de toename van de begeerten en twijfelachtigheden en door het gehecht raken van het hart aan de geliefde zaken, …