Mag je in het geheim verloven?

Om te beginnen bestaat binnen de Islam niet iets als een geheim huwelijk of een geheime verloving. Het aankomend huwelijkspaar moet juist bekend worden bij de mensen om beschuldigingen van zina te vermijden. Daarnaast geldt voor de vrouw dat zij niet kan trouwen zonder wali. Verder geldt uiteraard dat je elkaar mag zien en leren …

Trouwen met een meisje met wie je zina hebt gepleegd

Het is niet toegestaan voor de zaani aan de zaaniyah te trouwen todat zij oprecht berouw tonen, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden. En zij, die …

Trouwen met een vrouw aan wie hij verwant is

Is het beter of verkieslijk voor een moslim om met een vrouw te trouwen aan wie hij niet-verwant is of eerder met een vrouw die wel een verwante is? Alle lof zij aan Allah, Verheven is Hij. Een aantal geleerden beschouwen het als mustahabb (= aangeraden) voor een man te trouwen met een vrouw die …

Wat is belangrijker: het gebed of zijn vrouw

Ik heb een vraag. Ik had het er met mijn aanstaande over. Gister had ik hem aan de lijn en hadden een klein ruzietje, waardoor hij zei, ik ga ophangen want heb ik belangrijkere dingen te doen. Waarop ik vroeg welke dingen? Vandaag hadden we het er weer over, hij ging bidden. Nu zeg ik …

De wijsheid van nikaah

Nikah is opzichzelf een wet, en meer voor degene wie verlangens heeft en kan trouwen. Het is ook van de Sunnah van de Boodschappers, aangezien Allah (Subhaanahu wa Ta’aala) zegt: “En Wij zonden inderdaad boodschappers vóór u en Wij gaven hun vrouwen en kinderen. En het is een boodschapper niet mogelijk een teken te brengen …

Definitie van nikaah

Taalkundig betekent het “het huwelijkscontract”, en het betekent ook “geslachtsgemeenschap hebben met de vrouw”. Abu ‘Alee al-Qaalee zei: “De Arabieren verschilden met gebruik van het woord (contract) en (geslachtsgemeenschap). Dus, wanneer ze zeggen: Die en die heeft nikaah gedaan met een meisje of de dochter van die en die, wat ze dan bedoelen is het …

Trouwen en bortstvoeding

Ik ken een meisje en we willen trouwen, maar haar zus heeft ooit borstvoeding gekregen van mijn moeder. Dus ik heb nooit van haar moeder borstvoeding gekregen en zij nooit van mijn moeder, maar haar zus wel van mijn moeder. Mag ik met haar trouwen? Antwoord Wanneer een jongen samen met een meisje borstvoeding heeft …

Wat is de minimumleeftijd voor een meisje om te trouwen?

Vraag Wat is de minimumleeftijd (voor meisjes) voor het huwelijk in de islam? Watzijn de bewijzen hiervoor? En op welke leeftijd mag een meisje dan gemeenschap hebben, als het toegestaan is om jong te trouwen? En mag een meisje uitgehuwelijkt worden? Wa ‘alaykum as salam Antwoord Assalaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoe, Insha Allah …

Trouwen! Wel of geen zaal huren? Wel of geen negaffa? En muziek dan?

Vraag Salaam, Ik ga binnenkort trouwen insa Allah. En ik zit een beetje in de knoop met mezelf.Aan de ene kant wil ik een zaaltje huren, met negaffa en anacheedband. Maar toch klein en bescheiden houden. Aan de andere kant wil ik thuis een etentje geven voor mijn broers en zussen. Klaar. Nog kleiner dus. …

Is het toegestaan om hijab af te doen tijdens je werk. Want mijn werkgever eist dit van me?

Salaam Zuster, We begrijpen je situatie en de eventuele druk van je werkgever. Veel moslima’s lijden hier ook onder. Dit probleem is niet alleen jouw probleem. Maar een uitdaging voor de gehele Islamitische gemeenschap. Maar we weten wel dat je als moslim(a) geduldig moet zijn. Allah (st) zegt in de Koran: “De beloning van het …