Definitie van nikaah

Taalkundig betekent het “het huwelijkscontract”, en het betekent ook “geslachtsgemeenschap hebben met de vrouw”. Abu ‘Alee al-Qaalee zei: “De Arabieren verschilden met gebruik van het woord (contract) en (geslachtsgemeenschap). Dus, wanneer ze zeggen: Die en die heeft nikaah gedaan met een meisje of de dochter van die en die, wat ze dan bedoelen is het …

De juiste vrouw ontmoeten….

  Vraag: Ik heb een vraag over de juiste vrouw ontmoeten, als ik iemand zoek die rein is en geen relatie aangaat met mannen, hoe kan ik zo een vrouw dan leren kennen? Zegt de heilige Koran dat een man en vrouw elkaar niet mogen leren kennen (geen relatie aangaan zonder huwelijk), terwijl het toch …

Ben je verplicht te trouwen?

Als je in staat bent te trouwen, dan moet je dat zeker doen. Onze Profeet (vzmh) heeft gezegd: “O jongelui, wie van jullie instaat is te trouwen, laat hem dan trouwen. Wie niet in staat is, moet vasten, zodat het een schild voor hem zal zijn.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 5065; Muslim, 1400 De Profeet (vzmh) …

Ik ben op hem verliefd en hij op mij. Maar er is wel een groot leeftijdsverschil…

Vraag Ik wou graag weten of het volgende kan. Ik ben op hem verliefd en hij op mij. Maar er is wel een groot leeftijdsverschil. En hij woont in Marokko en ik in België. Kan er tussen ons een serieuse relatie komen? Antwoord Beste, Bedankt voor het tonen van je vertrouwen in IslamCity.Wat betreft jouw …

Is het huwelijk echt belangrijk?

Ja, het huwelijk is belangrijk voor de vader, de moeder en het kind. Allah heeft mannen en vrouwen geschapen als gezelschap en rust voor elkaar. Het huwelijk dient ook voor de voortplanting. In de Koran staat:‘En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust …