Is het huwelijk echt belangrijk?

Ja, het huwelijk is belangrijk voor de vader, de moeder en het kind. Allah heeft mannen en vrouwen geschapen als gezelschap en rust voor elkaar. Het huwelijk dient ook voor de voortplanting. In de Koran staat:‘En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust …