Tag: Huwelijk en echtscheiding

Wettelijk islamitisch huwelijk

Vraag Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatoeh,Wanneer kan men spreken van een wettelijk islamitisch huwelijk, dus wanneer is men volgens de islam getrouwd? Barak Allahou feek, Allahi djazak bi ghair.Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatouh. Antwoord Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoe. Allereerst wil ik je opnieuw bedanken…

Read more

Echtgenote zien binnen de Islam

Vraag Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatoeh,Wanneer het toegestaan is voor de man om de mogelijke aanstaandeechtgenote te zien? Barak Allahou feek, Allahi djazak bi ghair.Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatouh. Antwoord Dat is op het moment dat de niyah (intentie) er is om te trouwen. Als de man de…

Read more