Een gebedshandeling die ik nog niet eerder heb gezien

Vraag Asalamoe a’laikoem wa rahmatoellAhi wa barakatoeh, In veel moskeeën merk ik dat men niet op de aanbevolen tijdstip bidden. Dit met als argument dat men wacht totdat het een beetje voller wordt. Is dit toegestaan? Ook is er een masdjied bij mij in de buurt die een gebedshandeling verricht die ik in geen enkele …